Tài nguyên, biểu mẫu dành cho Giảng viên theo thông tư 04 năm 2023

Số lượt xem 3781

CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN THEO THÔNG TƯ 04

I. CÁC BIỂU MẪU THI KẾT THÚC MÔN

 1. Kế hoạch thi kết thúc môn học, modun File Download
 2. Biên bản coi thi két thúc môn học, modun File Download
 3. Biên bản mở túi đề thi kết thúc môn File Download
 4. Danh sách điều kiện dự thi kết thúc môn học, modun File Download
 5. Danh sách dự thi kết thúc môn File Download
 6. Bảng điểm tổng kết môn học, modun File Download
 7. Biểu mẫu đề thi trắc nghiệm kết thúc môn học, modun File Download
 8. Mẫu đáp án đề thi trắc nghiệm kết thúc môn học, modun File Download
 9. Mẫu đáp án thi tự luận File Download
 10. Mẫu đề thi tự luận, vấn đáp, bài tập lớn, đồ án môn học File Download
 11. Mẫu đáp án thi vấn đáp, bài tập lớn, tiểu luận, đồ án môn học... File Download
 12. Danh sách chia nhóm làm bài tập lớn, đồ án môn học... File Download
 13. Mẫu đề thi thực hành File Download
 14. Mẫu đáp án đề thi thực hành File Download
 15. Phiếu chấm thi thực hành File Download
 16. Biên bản thông nhất điểm của Giám khảo 1 và Giám khảo 2 File Download
 17. Biên bản chọn đề thi kết thúc môn học, modun File Download
 18. Biên bản hủy túi đề thi và kết quả bốc thăm đề thi kết thúc môn học File Download
 19. Mẫu sổ giao nhận đề thi File Download
 20. Mẫu dán túi đựng đề thi kết thúc môn học, modun File Download
 21. Nội quy phòng thi File Download

II. CÁC BIỂU MẪU THI TỐT NGHIỆP

 1. Dánh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp File Download
 2. Danh sách học sinh sinh viên dự thi tốt nghiệp File Download
 3. Biên bản coi thi tốt nghiệp File Download
 4. Biên bản giao nhận đề thi File Download
 5. Biên bản mở túi đựng đề thi tốt nghiệp File Download
 6. Biên bản vi phạm quy chế thi đối với cán bộ coi thi File Download
 7. Biên bản vi phạm quy chế thi của học sinh sinh viên File Download
 8. Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy- quy chế File Download
 9. Túi đựng bài thi của từng phòng thi File Download
 10. Bảng ghi kết quả học tập theo niên chế File Download
 11. Bản ghi kết quả học tập tích lũy modun, tín chỉ File Download
 12. Bảng tổng hợp điểm học kỳ File Download
 13. Thông báo nộp đề thi tốt nghiệp File Download
 14. Biên bản bốc đề thi tốt nghiệp File Download
 15. Biên bản giao nhận túi đề thi tốt nghiệp File Download
 16. Biên bản giao nhận túi đáp án tốt nghiệp File Download
 17. Mẫu đề thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp File Download
 18. Mẫu đáp án lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp File Download
 19. Mẫu đề thi thực tập nghề nghiệp File Download
 20. Mẫu đáp án đề thi thực tập nghề nghiệp File Download

III. CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ KHÁC DÀNH CHO NHÀ GIÁO

 1. Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, modun File Download
 2. Kế hoạch đào tạo File Download
 3. Tiến độ đào tạo File Download
 4. Tiến độ giảng dạy File Download
 5. Thời khóa biểu File Download
 6. Bìa và mục lục sổ liên lạc File Download
 7. Sổ lên lớp File Download
 8. Sổ quản lý trình độ Trung cấp File Download
 9. Sổ quản lý trình độ Cao đẳng File Download
 10. Kế hoạch thực tập nghề nghiệp của nhà giáo File Download
 11. Báo cáo tổng hợp về chuyên đề thực tập nghề nghiệp File Download
 12. Sổ cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp File Download
 13. Sổ cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng File Download
 14. Kế hoạch giảng dạy của Giáo viên File Download
 15. Mẫu sổ giáo án lý thuyết File Download
 16. Mẫu sổ giáo án thực hành File Download
 17. Mẫu sổ giáo án tích hợp File Download
 18. Mẫu sổ tay giáo viên File Download
 19. Báo cáo chuyên đề thực tập nghề nghiệp của nhà giáo File Download
 20. Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp File Download

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh