KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Số lượt xem 41087

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. TỔNG QUAN:

Kế toán là một quá trình ghi nhận, phân loại, tổng hợp, phân tích và chuyển tải thông tin tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh để quản lý đơn vị.

HSSV tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, thành thạo nghiệp vụ về kế toán: lập chứng từ, xử lý chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

2. NGHỀ NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp, HSSV có thể làm việc trong các lĩnh vực: kế toán, thuế, kiểm toán, tài chính tại các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, ở những vị trí:

  • Kế toán viên (kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán công nợ, kế toán lương, kế toán tài sản cố định, kế toán thuế…).
  • Kiểm toán viên nội bộ; kiểm toán viên độc lập; kiểm toán viên nhà nước.

3. ĐỐI TƯỢNG:

  • Cao đẳng: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • Trung cấp: đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

  • TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (2.5 NĂM):

NĂM 1

NĂM 2

NĂM 3

Học kỳ 1

Học kỳ 3

Học kỳ 5

* Kiến thức chung

1.Chính trị

2.Pháp luật

3.Giáo dục thể chất

4.Tin học

5.Ngoại ngữ (Anh văn)

6.Kỹ năng thiết yếu (Lý thuyết)

* Kiến thức cơ sở

7.Lý thuyết thống kê

8.Lý thuyết kế tóan

* Kiến thức chung

17.Kỹ năng thiết yếu (Thực hành)

* Kiến thức cơ sở

18.Kinh tế chính trị

* Kiến thức chuyên môn

19.Tài chính doanh nghiệp

20.Kế toán doanh nghiệp 2

21.Kế toán quản trị

22.Kinh tế vĩ mô

23.Thị trường chứng khoán

* Kiến thức chuyên môn

30.Kế toán mô phỏng

31.Kiểm toán

32.Tin học kế tóan

33.Thực tập tốt nghiệp

Học kỳ 2

Học kỳ 4

 

* Kiến thức chung

9.Giáo dục quốc phòng - An ninh

10.Kỹ năng thiết yếu (Lý thuyết)

* Kiến thức cơ sở

11.Luật kinh tế

12.Soạn thảo văn bản

13.Kinh tế vi mô

* Kiến thức chuyên môn

14.Thống kê doanh nghiệp

15.Kế toán doanh nghiệp 1

16.Bảo hiểm xã hội

* Kiến thức chuyên môn

24.Thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại

25.Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất

26.Phân tích hoạt động kinh doanh

27.Kế toán hành chánh sự nghiệp

28.Kế toán thương mại dịch vụ

29.Thuế - Kế toán thuế

 

  •  TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (1.5 NĂM):

NĂM 1

NĂM 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

* Kiến thức chung

1.Chính trị

2.Pháp luật

3.Giáo dục thể chất

4.Tin học

5.Ngoại ngữ (Anh văn)

* Kiến thức cơ sở

6.Kinh tế chính trị

7.Lý thuyết thống kê

8.Lý thuyết kế toán

* Kiến thức chuyên môn

9.Kế toán doanh nghiệp 1

* Kiến thức chung

10.Giáo dục quốc phòng - An ninh

* Kiến thức cơ sở

11.Luật kinh tế

12.Kinh tế vi mô

* Kiến thức chuyên môn

13.Tài chính doanh nghiệp

14.Kế toán doanh nghiệp 2

15.Thực hành kế toán trong DNSX

* Kiến thức chuyên môn

16.Thuế - Kế toán thuế

17.Kiểm toán

18.Tin học kế toán

19.Thực hành kế toán trong DNTM

20.Thực tập tốt nghiệp

 

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh