Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh - Đào tạo thường xuyên

Số lượt xem 9070

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

    Trung tâm Tuyển sinh và Đào tạo thường xuyên là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh, tư vấn cho người học lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; công tác hướng nghiệp; tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người học. Giúp người học định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

b. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh hàng năm. Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Ngày hội Việc làm.

- Tham gia các ngày hội tuyển sinh, ngày hội việc làm… do các đơn vị tổ chức;

- Tư vấn miễn phí học, việc làm, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người học nghề khi tốt nghiệp và người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động của Thành phố.

- Tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tư vấn nghề nghiệp cho lao động chưa qua đào tạo.

- Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để hoà nhập với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Thiết lập Hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đáp ứng nguồn nhân lực và nhu cầu sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học; giúp các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn được người học phù hợp với yêu cầu công việc.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các Diễn đàn, hội thảo, hội nghị, hội chợ về việc làm… để tạo điều kiện cho người học nghề tiếp xúc với nhà tuyển dụng hoặc các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi tốt nghiệp.

- Tư vấn cho người học một số kỹ năng khi tìm việc như: cách viết hồ sơ và đơn xin việc, các kỹ năng cần thiết khi dự phỏng vấn, giao tiếp với người tuyển dụng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

- Hỗ trợ Phòng CTHSSV khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp và thu thập thông tin phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với P.CTHSSV liên lạc với những SVHS đã từng học tập tại trường thành đạt trong kinh doanh, sản xuất hoặc các tổ chức, cá nhân khác có điều kiện hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực hành, việc làm và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học. 

- Triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn; các lớp Bồi dưỡng đánh giá kỹ năng nghề; các lớp huấn luyện vệ sinh an toàn lao động; các lớp đào tạo ngắn hạn tại Doanh nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp.

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.  

 

È

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hình ảnh

    1.  

ThS. Phạm Thị Châu Hương

Giám đốc Trung tâm


2.

ThS. Trần Tấn Lộc

Phó Giám đốc Trung tâm

 

3

ThS. Trần Hoài Ân

Phó Giám đốc Trung tâm

   4  

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

Nhân viên

5.  

ThS. Nguyễn Lữ Đăng Tuyết

Nhân viên

6.

CN. Lê Thị Hằng

Nhân viên

7.

CN. Nguyễn Minh Tuyến

Nhân viên

8

CN. Nguyễn Đức Trọng Nghĩa

Nhân viên 

 

9

CN. Lê Thị Hiền

Nhân viên

10.

CN. Hoàng Thiên Ân

Nhân viên

 

4. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  ThS. Phạm Thị Châu Hương - Giám đốc Trung tâm

   - Điện thoại:  0924.116.266 - 028.35.267.377 - 028.37.225.782

 

 ThS. Trần Tấn Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm

  - Điện thoại: 0918.916.002

 

 

 ThS. Trần Hoài Ân - Phó trưởng phòng

 

 - Điện thoại: 0914.425.402

 

 

 - Email: phong-tuyensinh@cdntphcm.edu.vn 

   - Địa chỉ:

     + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh